GÖĞÜS ESTETİĞİ

GÖĞÜSLER : Büyük göğüsleri küçültmek için yapılan ameliyat, bir ilâ üç saat ka­dar sürer. Bu küçültme işlemi operatör için de oldukça zor bir ameliyattır. Göğ­sün yağlı dokusundan, bazen her meme den bir kiloya kadar parça çıkartılarak memenin hacmi küçültülür ve göğseyeniden biçim verilerek yukarı doğru kaldırılır. Ameliyat sırasında göğsün uç kısmına da yeni bir biçim verilebilir. Göğse iyi bir biçim verilmişse ameliyat başarılı olmuş demektin. Ameliyat kesiğj çeşitli biçimlerde açılır; bazen ters dön­müş T biçiminde, bazen de halelerdeh koltuk altına doğru dikey olarak gelen bir biçimde kesilir. Meme ucunun çevresine de daire biçiminde bir kesik yapıla­rak, dikilir ve bu bölgeye de biçim veri­lir. Dört ilâ sekiz gün kadar hastanede kalmak gerekir. Sonuç genellikle başarı­lı olur; göğüsler genellikle yeni biçimle­rini korurlar. Bununla beraber, göğsün yarısından fazlası alınamayacağından, çok iri göğüsleri çok fazla küçültme olanağı yoktur.Sarkık göğüsleri kaldırmak için, meme­ye tekrar biçim vermek veya göğüs deri­sini daha yukarı doğru çekerek yukarı­dan dikmek gerekir.Çok küçük göğüsleri irileştirmek için çe­şitli yollar denenmiştir. Karından veya kaba etlerden alınan deri parçaları ekleyerek, silikon ve parafin kullanarak göğüsler büyütülmeye çalışılmıştı. Da­ha sonra, daha değişik bir ameliyat türü bulunmuş, memenin altına yarı akışkan silikon dolu kesecikler veya hiçbir özelli ği olmayan bir sıvıyla dolu baloncuklaı yerleştirilerek göğüsler irileştirilmeye başlanmıştır. Ameliyattan sonra kalan yara izinin boyu beş santimetre kadar ol duğundan bu iz kolay kolay göze çarp­maz. Bu keseciklere karşı vücut tepki göstermez, üstelik göğüslerin görünüşü de oldukça doğaldır. Yusyuvarlak olan göğüsler, biçimlerini, çok az da olsa, za manla değiştirirler. Ameliyattan sonra vücudun tepki göstermesi halinde (yüz­de beş oranında) içeriye konan kesecik­ler kolaylıkla çıkartılabilir. Düz göğüs çatılı, ince derili, kaburgaları gözükecek kadar zayıf kadınlara konu­lan kesecikler, elbise altında pek farkedi lemezlerse de, çıplak olduklarında veya göğse elle dokunulduğunda keseciklerin kenar kısımlarının farkına varılır. İşte bu nedenle, günümüzde yapılan göğüs bü­yütme ameliyatlarında kesecikler meme nfn altına değil, bütün göğsün arkasına yerleştirilmekte ve çok daha doğal bir görünüş elde edilmektedir. Bu ameliyatların tamamen sakıncasız ol dukları söylenemez. Bazı kocalar, bir ya bancı cismin varlığını ve ne kadar ufak olursa olsun, bir yara izini görmeyi hoş karşılamamaktadırlar. Nitekim bu konuda, bir iç salgı bezleri uzmanı “eğer amaç sadece vücudun gö­rünüşünü güzelleştirmek ise ameliyat ye y rine, iyi bir sutyen takılması çok daha doğru olur” demektedir.
Her kadın güzel ve çekici olmak ister. Kadında güzelliğin, dişiliğin ve çekiciliğin en önemli göstergesi göğüslerdir diyebiliriz. Estetik ameliyatlar içinde sık sık başvurulanlardan biri de küçük göğüslerin büyültülmesi ya da tersine iri göğüslerin küçültülmesidir. Büyültme işlemi “mastop-lasti” denilen bir ameliyatla oluyor. Bu ameliyatla genellikle silikondan yapılmış bir protez göğüs kemiğiyle doku arasına yerleştiriliyor. Doğrudan silikon şırıngalanması ise olmadık yerlerde şişkinlikler yaptığı için bundan kaçınmak gerekir.
Çok İri Göğüsler:  Göğüslerin büyüklüğü­nün hormonsal yaşantıyla çok sıkı bir bağlantısı vardır. Hiçbir jimnastik hare­keti ve hiçbir öğüt, bir doktorun yapa­cağı tedavinin yerini alamaz. Sizin göğüsjeriniz de aşırı büyükse, harikalar ya­ratan bir estetik ameliyat sizi istediğiniz göğüslere kavuşturabilir. Çok genç yaş­ta çok iri göğüsleri olan yetişkin bir kıza doktorlar hiçbir şekilde yardımcı olama­mış ve bir estetik ameliyat yaptırmasını salık vermişlerse, bu ameliyatın evlen­meden önce yaptırılması gerekir. Eğer bu müdahale geciktirilirse, ilk gebelikte göğüsler sarkma tehlikesiyle karşı karşı­ya kalır ve ameliyat daha da zor bir so­run haline gelebilir.
Göğüs Büyütme Ameliyatı: Göğüs büyütme ameliyatı en çok rağbet gören üç estetik ameliyattan biridir. Bir çeşit estetik ameliyatı olan meme büyütme ameliyatı doğru uygulandığında çok iyi neticeler veriyor. Ancak diğer ameliyatta olduğu gibi göğüs büyütme ameliyatının da hangi hallerde ve ne için yapıldığını önemlidir.

Göğüs Estetiği Ameliyatı : Her kadın güzel ve çekici olmak ister. Kadında güzelliğin, dişiliğin ve çekiciliğin en önemli göstergesi göğüslerdir diyebiliriz. Estetik ameliyatlar içinde sık sık başvurulanlardan biri de küçük göğüslerin büyültülmesi ya da tersine iri göğüslerin küçültülmesidir. Büyültme işlemi “mastop-lasti” denilen bir ameliyatla oluyor. Bu ameliyatla genellikle silikondan yapılmış bir protez göğüs kemiğiyle doku arasına yerleştiriliyor. Doğrudan silikon şırıngalanması ise olmadık yerlerde şişkinlikler yaptığı için bundan kaçınmak gerekir.
Ameliyattan sonra bir ay boyunca gece gündüz özel bir sutyen giymek gerekir.
Göğüslerin büyüklüğü­nün hormonsal yaşantıyla çok sıkı bir bağlantısı vardır. Hiçbir jimnastik hare­keti ve hiçbir öğüt, bir doktorun yapa­cağı tedavinin yerini alamaz. Sizin göğüsjeriniz de aşırı büyükse, harikalar ya­ratan bir estetik ameliyat sizi istediğiniz göğüslere kavuşturabilir. Çok genç yaş­ta çok iri göğüsleri olan yetişkin bir kıza doktorlar hiçbir şekilde yardımcı olama­mış ve bir estetik ameliyat yaptırmasını salık vermişlerse, bu ameliyatın evlen­meden önce yaptırılması gerekir. Eğer bu müdahale geciktirilirse, ilk gebelikte göğüsler sarkma tehlikesiyle karşı karşı­ya kalır ve ameliyat daha da zor bir so­run haline gelebilir.
Çok iri göğüslerin küçültülmesi ise üç saatlik bir bayıltmayı gerektirmektedir. Bu ameliyatla göğüs dokuları ve bezleri azaltılır. Bu işlem süt vermeyi engellemez ancak ameliyat sırasında göğüs ucu çıkartılıp, yeniden dikildiği için duyarlılığı azalır. Bu ameliyatın izleri göğsün dört bir yanından belli olur. Şu noktayı da ekleyelim ki göğüslerin büyüklüğünün hormonal bir nedeni varsa bu ameliyat hiçbir işe yaramaz; çünkü aynı bozuk hormon yapısı yine aynı sonucu doğurur. Dolayısıyla ilkin göğüslerdeki iriliğin neden ileri geldiğinin doğru olarak saptan­ması çok önemlidir.
Sarkmış, porsumuş göğüslerin düzel­tilmesi “mastopeksi” denilen bir ameliyatla olur. Bu ameliyatta da göğüs derisi kesilir, fazlalık çıkarılır, kalan göğüs parçası gerilip biçim verilerek yeniden dikilir. Yara izi bir süre geçmez. Hatta bazı ciltlerde’ ömür boyu beyaz bir iz kalabilir.
Göğüs Büyütme Ameliyatı : Ameliyat silikon bir protezin göğüs altına yerleştirilmesi durumudur. Ancak bunu yapmanın bir kaç değişik yöntemi var.
Protezin yeri: Kas altı veya kas üstü. Göğsün altında kolumuzu öne doğru hareket ettiren yelpaze biçiminde bir göğüs kası bulunur. Elinizi çenenize götürüp güçlü bir şekilde iterken diğer elinizi göğsünüze koyarsanız bu kasın hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Protezler ya bu kasın altına konuyor veya kasın üzerine ve göğüs bezlerinin hemen altına konuyor.
Göğüs büyütme ameliyatı en çok rağbet gören üç estetik ameliyattan biridir. Bir çeşit estetik ameliyatı olan meme büyütme ameliyatı doğru uygulandığında çok iyi neticeler veriyor. Ancak diğer ameliyatta olduğu gibi göğüs büyütme ameliyatının da hangi hallerde ve ne için yapıldığını önemlidir.
GÖĞÜS ESTETİĞİ VE MEME BÜYÜTME AMELİYATI
Bu hususta doktorlara en çok sorulan soru göğüs büyütmek için meme protezi haricinde bir metod olup olmadığı yönündedir. Bu çok merak edilen soruya hemen cevap verelim. Şu andaki modern teknikte göğüs büyültme ameliyatında kullandığımız sadece bir yöntem vardır o da meme protezi. Bazı hekimler bu yöntem dışında başka tekniklere de başvurabiliyor bunlardan biri de ilaç ile göğüs büyültmedir. Bu ve buna benzer riski yüksek yöntemlerden kaçınmanızı öneriyorum. Göğüs büyütme ilaçları mutlaka hormon içerir, hormon içermiyor deniyorsa bu ilaçlar ya göğsünüzü büyütmez ya da hormon içerir. (Bkz hormon tedavisi) Söz konusu bu ilaçlardaki hormonlarsa yalnızca dengenizi bozmakla yetinmez kanser olma ihtimalini de yükseltebilir. Bu yüzden bu tür ilaçlara rağbet göstermemenizi tavsiye ediyorum. Meme büyültme için yağ enjeksiyonları hem enfeksiyona çok eğilimlidir hem de hedeflenen büyüklük, biçim ve simetri elde edilemez.
Meme protezleri göğüsleri büyütebilir lakin sarkık göğüsleri dikleştiremez. Ender hallerde protezler bu amaçla kullanılabilir fakat çok sarkmış bir göğüsün ilk etapta dikleştirilmesi, daha sonra icap ederse protez aracılığı ile büyütülmesi gerekir.
PROTEZLERİN KALİTELERİ VE FİYATLARI: Ülkemizde gerçekten de dünyanın en iyi protezleri bulunuyor. Bu yazıda marka adlarından söz etmek istemiyorum fakat protez ücretleri de markalar içinde çok farklılıklar gösteriyor. Nihayetinde tüm bu protezler ya Avrupa Birliği standartlarında veya FDA onaylı. Ancak kalitesi düşük Çin malı protezler Türkiye’de satılmıyor. Bu nokta da hekiminize güvenmenizi tavsiye ediyorum. PIP, Mentor, Nagor, McGhan piyasada satılan en iyi protezlerdir. Titanyum ve asimetrik protezler de zaten PIP patentli.
Kısaca en pahalıları titanyumlar, anatomik ve asimetriklerdir, su veya sıvı silikon dolu ve düz yüzeyli olanları ise biraz daha ucuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *